Πώς να διορθώσετε έναν θόρυβο με στροβιλισμούς

Πώς να διορθώσετε ένα θόρυβο στροβιλισμού αυτοκινήτων