Προδιαγραφές ροπής για χαμηλότερη πρόσληψη

Χρειάζεστε προδιαγραφές ροπής για κατώτερα και άνω καλύμματα εισαγωγής και βαλβίδας. Απάντηση 1: Γεια και ευχαριστώ που χρησιμοποιήσατε το 2CarPros. Εδώ είναι οι προδιαγραφές. Η εικόνα 1 δείχνει ...

Απαιτείται σύσφιξη καλύμματος βαλβίδας κινητήρα και εικόνα / διάγραμμα ακολουθίας ροπής

Χρειάζομαι εκτύπωση ή εικόνα της σύσφιξης του καλύμματος βαλβίδας κινητήρα και της ακολουθίας ροπής. Η βοήθειά σας εκτιμάται πολύ. Ευχαριστώ και καλή ...