Αντικατάσταση ιμάντα χρονισμού

ΜικροσκοπικόςMCAUTODOC
 • ΜΕΛΟΣ
 • 2004 KIA RIO
Εγχειρίδιο τετρακύλινδρο δίτροχο 124, 00 μίλια.

VIN # KNADC125X46331403 / 1.6L.

Πρέπει να γνωρίζω τη συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης ιμάντα χρονισμού για αυτό το όχημα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών προδιαγραφών ροπής, το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Έχετε το ίδιο πρόβλημα; Ναι Όχι Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009 ΣΤ 5:42 ΠΜ

32 απαντήσεις

ΜικροσκοπικόςBMRFIXIT
 • ΕΙΔΙΚΟΣ
Αντικατάσταση ιμάντα χρονισμού - 1.5L & 1.6L - DOHC -2004 Kia ​​Rio

Προδιαγραφές ροπής: Ft. Λίβρες (ΝΜ)
Μπουλόνι στροφαλοφόρου άξονα 9-13 (12-17)
Μπουλόνι στροφαλοφόρου άξονα 80-87 (108-118)
Μπουλόνι οδηγού ιμάντα χρονισμού 9-13 (12-17)
Τροχαλία εντατήρα ιμάντα χρονισμού 28-38 (38-51)
Μπουλόνι τροχού αντλίας νερού μπουλόνι 9-13 (12-17)

Μπουλόνια καλύμματος ιμάντα χρονισμού
INCH λίβρες (N.m) 70-97 (8-11)

Αντικατάσταση ιμάντα χρονισμού- 1.5L & 1.6L - DOHC -2004 Kia ​​Rio

Αφαίρεση και εγκατάσταση
Ιμάντα χρονισμού:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η εφαρμογή είναι κινητήρας παρεμβολών. Μην περιστρέφετε τον εκκεντροφόρο ή τον στροφαλοφόρο όταν αφαιρείται ο ιμάντας χρονισμού ή ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα.

Μετακίνηση:
1. Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας. Χαλαρώστε τα μπουλόνια και τα παξιμάδια κλειδαριάς υδραυλικού τιμονιού και αφαιρέστε την τάση από τον ιμάντα κίνησης του συμπιεστή υδραυλικού τιμονιού και του κλιματισμού. Αφαιρέστε το τιμόνι υδραυλικού τιμονιού και του συστήματος κλιματισμού.

2. Χαλαρώστε και αφαιρέστε τα μπουλόνια της γεννήτριας. Αφαιρέστε την τροχαλία αντλίας νερού. Αφαιρέστε την τροχαλία στροφαλοφόρου και την πλάκα οδηγού ιμάντα χρονισμού. Αφαιρέστε τα άνω και κάτω καλύμματα ιμάντα χρονισμού.

3. Γυρίστε τον στροφαλοφόρο άξονα έτσι ώστε το σημάδι χρονισμού στον γρανάζι στροφαλοφόρου να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι χρονισμού στον κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι το σημάδι «I» στο γρανάζι εκκεντροφόρου εισαγωγής είναι ευθυγραμμισμένο με το σημάδι στο κάλυμμα κυλινδροκεφαλής και το σημάδι «E» στο γρανάζι εκκεντροφόρου εξαγωγής είναι ευθυγραμμισμένο με το σημάδι στο κάλυμμα κυλινδροκεφαλής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ μετακινείτε εκκεντροφόρο άξονα ή στροφαλοφόρο άξονα μόλις τοποθετηθούν σωστά τα σημάδια χρονισμού.

4. Χαλαρώστε τον κοχλία ασφάλισης τροχαλίας τάσης. Ενώ προστατεύετε τον ιμάντα χρονισμού με ένα κουρέλι, αφαιρέστε την τροχαλία έντασης. Εάν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί ο ιμάντας, σημειώστε την κατεύθυνση περιστροφής του ιμάντα χρονισμού για σωστή επανεγκατάσταση. Αφαιρέστε τον ιμάντα χρονισμού.

Επιθεώρηση
Αντικαταστήστε τον ιμάντα χρονισμού εάν είναι μολυσμένο με λάδι ή γράσο. Ελέγξτε τη ζώνη για φθορά, φθορά ή άλλη ζημιά. Επιθεωρήστε το ρελαντί και την τροχαλία έντασης για άνιση φθορά και ομαλή λειτουργία ρουλεμάν. Επιθεωρώ
γρανάζια εκκεντροφόρου άξονα και γρανάζι στροφαλοφόρου για σπασμένα δόντια ή ζημιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικαταστήστε το ελατήριο τάσης κάθε φορά που αντικαθίσταται ο ιμάντας χρονισμού. Αντικαταστήστε οποιοδήποτε στοιχείο που παρουσιάζει ζημιά ή υπερβολική φθορά.

Εγκατάσταση
1. Εγκαταστήστε την τροχαλία έντασης. Τραβήξτε την τροχαλία έντασης έως το πιο απομακρυσμένο σημείο της και σφίξτε το μπουλόνι ασφάλισης. Ελέγξτε ότι το σημάδι χρονισμού στο γρανάζι στροφαλοφόρου είναι ευθυγραμμισμένο με το σημάδι χρονισμού στον κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι τα γρανάζια εκκεντροφόρου είναι ευθυγραμμισμένα με σημάδια στο κάλυμμα της κυλινδροκεφαλής.

2. Εγκαταστήστε πρώτα τον ιμάντα χρονισμού στο γρανάζι του στροφαλοφόρου άξονα, στη συνέχεια το ρελαντί τροχαλία, το γρανάζι εκκεντροφόρου εξαγωγής, το γρανάζι εκκεντροφόρου εισαγωγής και, τέλος, την τροχαλία έντασης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει χαλαρότητα στη ζώνη μεταξύ του ρελαντί τροχού και του γραναζιού εκκεντροφόρου εξαγωγής ή μεταξύ των γραναζιών εκκεντροφόρου εισαγωγής και εξαγωγής.

3. Χαλαρώστε τον κοχλία ασφάλισης τροχαλίας τάσης και αφήστε το ελατήριο τάσης να εφαρμόσει τάση στον ιμάντα χρονισμού. Μην προσθέτετε επιπλέον ένταση. Σφίξτε τον κοχλία ασφάλισης τροχαλίας τάσης-er σύμφωνα με τις προδιαγραφές ..

4. Περιστρέψτε το στροφαλοφόρο δύο πλήρεις στροφές (μόνο δεξιόστροφα) και ευθυγραμμίστε το σημάδι χρονισμού στον οδοντωτό τροχό του στροφαλοφόρου με το σημάδι χρονισμού στο μπλοκ κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι τα σημάδια στα γρανάζια εκκεντροφόρου ευθυγραμμίζονται με τα σημάδια στο κάλυμμα της κυλινδροκεφαλής. Εάν τα σημάδια δεν ευθυγραμμίζονται, αφαιρέστε τον ιμάντα χρονισμού και επαναλάβετε τη διαδικασία από την εγκατάσταση έντασης.

5. Μετρήστε την εκτροπή του ιμάντα χρονισμού εφαρμόζοντας μέτρια πίεση στη μέση μεταξύ των γραναζιών εκκεντροφόρου. Εάν η εκτροπή δεν είναι 0,39-0,50 '(11-13 mm) με 22 lbs. (10 kg) εφαρμοζόμενης δύναμης, επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης από την εγκατάσταση έντασης. 6. Εγκαταστήστε κάτω και άνω καλύμματα ιμάντα χρονισμού, πλάκα οδηγού ιμάντα χρονισμού και τροχαλία στροφαλοφόρου. Τοποθετήστε την τροχαλία αντλίας νερού. Σφίξτε όλα τα μπουλόνια σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

7. Εγκαταστήστε τη ζώνη γεννήτριας και ρυθμίστε την ένταση. Εγκαταστήστε το υδραυλικό τιμόνι και τον ιμάντα κίνησης κλιματισμού και ρυθμίστε την ένταση. Συνδέστε αρνητικό καλώδιο μπαταρίας.


img / αντικατάσταση-αφαίρεση / 00 / χρονισμός-ζώνη-αντικατάσταση-2.jpgimg / αντικατάσταση-αφαίρεση / 00 / χρονισμός-ζώνη-αντικατάσταση-3.jpg

προβλήματα κλιματισμού pontiac g6


img / αντικατάσταση-αφαίρεση / 00 / χρονισμός-ζώνη-αντικατάσταση-4.jpgimg / αντικατάσταση-αφαίρεση / 00 / χρονισμός-ζώνη-αντικατάσταση-5.jpgimg / αντικατάσταση-αφαίρεση / 00 / χρονισμός-ζώνη-αντικατάσταση-6.jpg

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι +13 Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009 ΣΤ 6:17 ΠΜ img / αντικατάσταση-αφαίρεση / 00 / χρονισμός-ζώνη-αντικατάσταση-8.jpgOHIO28
 • ΜΕΛΟΣ
 • 2004 KIA RIO
Οι πληροφορίες που ψάχνω είναι με ποιο τρόπο οι τροχαλίες επιστρέφουν πραγματικά σε κάθε κάμερα; Όταν κοιτάζετε τις εικόνες 100_1377, 1378 και 1379, οι ακίδες σε κάθε έκκεντρο και οι «Ι» και «Ε» στις τροχαλίες. Οι τροχαλίες μπορούν είτε να πάνε στο έκκεντρο που βλέπει το 'I' είτε το 'E & # 34.

Κατανοώ πώς να ευθυγραμμίσω τις τροχαλίες με το σημάδι χρονισμού μετά την ενεργοποίηση των τροχαλιών. Αλλά συνδέοντας τις τροχαλίες στο έκκεντρο, κάνω επίσης το ίδιο για κάθε τροχαλία με τις ακίδες έκκεντρου; Δηλαδή, ενώ βάζω την τροχαλία στο πίσω έκκεντρο ή την κάμερα εισαγωγής, βάζω επίσης τον πείρο του έκκεντρου στραμμένο προς το «I & # 34; Και το ίδιο για το Exhaust 'E' στη δεξιά κάμερα;

Γεια σου φίλε πάλι.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι +1 Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) img / αντικατάσταση-αφαίρεση / 00 / χρονισμός-ζώνη-αντικατάσταση-9.jpgRACEFAN966
 • ΕΙΔΙΚΟΣ
Εντάξει, εδώ είναι μια εικόνα του πώς θα έπρεπε να είναι όταν είναι εγκατεστημένα. Ελπίζω να σας βοηθήσει. Ευχαριστώ.


img / αντικατάσταση-αφαίρεση / 00 / χρονισμός-ζώνη-αντικατάσταση.gif

Διάγραμμα ζώνης εστίασης 2003 ford
Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι +1 Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) Βήμα προς βήμα Οδηγός αντικατάστασης ιμάντα χρονισμούOHIO28
 • ΜΕΛΟΣ
Racefan966 --- Δυστυχώς δεν είναι αυτό που ζητώ. Η εικόνα 2CARPROs συνεχίζει να δείχνει είναι η ευθυγράμμιση σήματος χρονισμού μετά την εγκατάσταση των τροχαλιών. Χρειάζομαι πληροφορίες για την εγκατάσταση των τροχαλιών στις κάμερες. Δείτε ότι οι τροχαλίες μπορούν είτε να συνεχιστούν στις 12 είτε στις 6. Αυτό θα επηρέαζε το σήμα χρονισμού (η εικόνα που επισυνάψατε).

Χρειάζομαι την εικόνα για να βάζω τις τροχαλίες σε κάθε κάμερα. Έγραψα, «Οι πληροφορίες που ψάχνω είναι με ποιο τρόπο οι τροχαλίες επιστρέφουν πραγματικά σε κάθε κάμερα; Όταν κοιτάζετε τις εικόνες 100_1377, 1378 και 1379, οι ακίδες σε κάθε έκκεντρο και οι «Ι» και «Ε» στις τροχαλίες. Οι τροχαλίες μπορούν είτε να πάνε στο έκκεντρο που βλέπει το «I» είτε το «E».

Καταλαβαίνω πώς να ευθυγραμμίσω τις τροχαλίες με το σημάδι χρονισμού μετά την ενεργοποίηση των τροχαλιών. Αλλά συνδέοντας τις τροχαλίες στο έκκεντρο, κάνω επίσης το ίδιο για την τροχαλία eah με τις ακίδες έκκεντρου; Δηλαδή, ενώ βάζω την τροχαλία στο πίσω έκκεντρο ή την κάμερα εισαγωγής, βάζω επίσης τον πείρο του έκκεντρου στραμμένο προς το «I»; Και το ίδιο για το Ehaust 'E' στη δεξιά κάμερα; '

Διαβάστε ξανά την παραπάνω ερώτηση, στο παρελθόν υπήρξε μεγάλη βοήθεια. Σας ευχαριστώ

OHIO28. Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) Αντικατάσταση ιμάντα Serpentine Ford F-150 5.4L VRACEFAN966
 • ΕΙΔΙΚΟΣ
Οι κουλοχέρηδες οδηγούνται προς τα κάτω καλύτερα που μπορώ να πω. Εδώ είναι η μόνη άλλη φωτογραφία που μπορώ να βρω.


Αντικατάσταση ελικοειδούς ιμάντα Chrysler

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) Αντικατάσταση Ford Contour Serpentine BeltOHIO28
 • ΜΕΛΟΣ
 • 2004 KIA RIO
Μηχανικό πρόβλημα κινητήρα
2004 Kia ​​Rio 4 κυλινδρικό μπροστινό τιμόνι Αυτόματο

ΒΟΗΘΕΙΑ! Κατανοώντας εάν ο ιμάντας χρονισμού σπάσει, πιθανώς έχω κάποιες λυγισμένες βαλβίδες για να αλλάξω επίσης. Σε τι περίπτωση μπορεί να προκληθεί άλλη ζημιά στον κινητήρα; Ευχαριστώ για το χρόνο και τη βοήθειά σας.

Οχάιο28. Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) ΠροσλαμβάνουμεDAVE Χ
 • ΜΕΛΟΣ
Γενικά οι βαλβίδες είναι οι χειρότερες! Ελέγξτε τις κορυφές του εμβόλου και, επίσης, αφού αντικαταστήσετε τις βαλβίδες, ελέγξτε την πίεση της κεφαλής πριν από την αντικατάσταση στο όχημα! Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) Ηλεκτρονικά εγχειρίδια επισκευής αυτοκινήτωνTINAD72
 • ΜΕΛΟΣ
 • 2004 KIA RIO
 • 4 CYL
 • 2WD
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟ
 • 70.000 χιλιάδες
ΠΩΣ ΝΑ. Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) BMRFIXIT
 • ΕΙΔΙΚΟΣ
ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Μετακίνηση
Αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας. Χαλαρώστε τα μπουλόνια και τα παξιμάδια κλειδαριάς υδραυλικού τιμονιού και αφαιρέστε την τάση από τον ιμάντα κίνησης του συμπιεστή υδραυλικού τιμονιού και του κλιματισμού. Αφαιρέστε το τιμόνι υδραυλικού τιμονιού και του συστήματος κλιματισμού.
Χαλαρώστε και αφαιρέστε τα μπουλόνια της γεννήτριας. Αφαιρέστε την τροχαλία αντλίας νερού. Αφαιρέστε την τροχαλία στροφαλοφόρου και την πλάκα οδηγού ιμάντα χρονισμού. Αφαιρέστε τα άνω και κάτω καλύμματα ιμάντα χρονισμού.
Γυρίστε το στροφαλοφόρο άξονα έτσι ώστε το σημάδι χρονισμού στο γρανάζι στροφαλοφόρου να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι χρονισμού στον κινητήρα.
Βεβαιωθείτε ότι το σημάδι «I» στο γρανάζι εκκεντροφόρου εισαγωγής είναι ευθυγραμμισμένο με το σημάδι στο κάλυμμα κυλινδροκεφαλής και το σημάδι «E» στο γρανάζι εκκεντροφόρου εξαγωγής είναι ευθυγραμμισμένο με το σημάδι στο κάλυμμα κυλινδροκεφαλής. Βλέπε Εικ. 4.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ μετακινείτε εκκεντροφόρο άξονα ή στροφαλοφόρο άξονα μόλις τοποθετηθούν σωστά τα σημάδια χρονισμού.

Χαλαρώστε το μπουλόνι ασφάλισης τροχαλίας εντατήρα.

Ενώ προστατεύετε τον ιμάντα χρονισμού με ένα κουρέλι, αφαιρέστε την τροχαλία εντατήρα. Εάν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί ο ιμάντας, σημειώστε την κατεύθυνση περιστροφής του ιμάντα χρονισμού για σωστή επανεγκατάσταση. Αφαιρέστε τον ιμάντα χρονισμού.

Εγκατάσταση
Τοποθετήστε την τροχαλία εντατήρα. Τραβήξτε την τροχαλία του εντατήρα στο πιο απομακρυσμένο σημείο της και σφίξτε το μπουλόνι ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι το σημάδι χρονισμού στο γρανάζι στροφαλοφόρου είναι ευθυγραμμισμένο με το σημάδι χρονισμού στον κινητήρα.
Βεβαιωθείτε ότι τα γρανάζια εκκεντροφόρου είναι ευθυγραμμισμένα με σημάδια στο κάλυμμα της κυλινδροκεφαλής.
Τοποθετήστε πρώτα τον ιμάντα χρονισμού στο γρανάζι στροφαλοφόρου άξονα, μετά στην τροχαλία ρελαντί, τον οδοντωτό τροχό εκκεντροφόρου, τον οδοντωτό τροχό εκκεντροφόρου εισαγωγής και τέλος στην τροχαλία εντατήρα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει χαλαρότητα στη ζώνη μεταξύ του ρελαντί τροχού και του γραναζιού εκκεντροφόρου εξαγωγής ή μεταξύ των γραναζιών εκκεντροφόρου εισαγωγής και εξαγωγής.
Χαλαρώστε τον κοχλία ασφάλισης τροχαλίας εντατήρα και αφήστε το ελατήριο εντατήρα να εφαρμόσει τάση στον ιμάντα χρονισμού. ΜΗΝ προσθέτετε επιπλέον ένταση. Σφίξτε τον κοχλία ασφάλισης τροχαλίας εντατήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Περιστρέψτε το στροφαλοφόρο άξονα δύο πλήρεις στροφές (μόνο δεξιόστροφα) και ευθυγραμμίστε το σημάδι χρονισμού στο γρανάζι στροφαλοφόρου άξονα με το σημάδι χρονισμού στο μπλοκ κινητήρα.
Βεβαιωθείτε ότι τα σημάδια στα γρανάζια εκκεντροφόρου ευθυγραμμίζονται με τα σημάδια στο κάλυμμα της κυλινδροκεφαλής.
Εάν τα σημάδια δεν ευθυγραμμίζονται, αφαιρέστε τον ιμάντα χρονισμού και επαναλάβετε τη διαδικασία από την εγκατάσταση εντατήρα.
Μετρήστε την εκτροπή του ιμάντα χρονισμού εφαρμόζοντας μέτρια πίεση ανάμεσα στα γρανάζια εκκεντροφόρου. Εάν η εκτροπή δεν είναι 0,39-0,50 '(11-13 mm) με 22 lbs. (10 kg) εφαρμοζόμενης δύναμης, επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης από την εγκατάσταση εντατήρα.
Τοποθετήστε τα κάτω και τα άνω καλύμματα ιμάντα χρονισμού, την πλάκα οδηγού ιμάντα χρονισμού και την τροχαλία στροφαλοφόρου. Τοποθετήστε την τροχαλία αντλίας νερού. Σφίξτε όλα τα μπουλόνια σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Τοποθετήστε τον ιμάντα γεννήτριας και ρυθμίστε την ένταση. Εγκαταστήστε το υδραυλικό τιμόνι και τον ιμάντα κίνησης κλιματισμού και ρυθμίστε την ένταση. Συνδέστε αρνητικό καλώδιο μπαταρίας.
Επιτρέψτε μου να ξέρω Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) NE14YAH
 • ΜΕΛΟΣ
 • 2004 KIA RIO
 • 4 CYL
 • FWD
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟ
 • 74.000 χιλιάδες
Το 2004 Kia ​​Rio με 74k έσπασε τον ιμάντα χρονισμού και έσπασε το έμβολο και τις βαλβίδες στον κύλινδρο # 4. Στάλθηκε το κεφάλι στο κατάστημα κατεργασίας για επισκευές και αντικαταστήσαμε το συγκρότημα εμβόλου και ράβδου. Συναρμολογούμε τώρα και το κεφάλι είναι στο μπλοκ. Η ερώτησή μου είναι ότι οι τροχαλίες έκκεντρου αφαιρέθηκαν προηγουμένως από τις κάμερες για επισκευές κεφαλής και τώρα δεν έχουμε ιδέα πώς οι τροχαλίες εκκεντροφόρου προσανατολίζονται στους άξονες εκκέντρου, καθώς οι ακίδες των εκκεντροφόρων μπορούν να εγκαταστήσουν έναν από τους δύο διαφορετικούς τρόπους με τους μια σχισμή στο κέντρο και όχι μόνο μια τρύπα. Η κεφαλή εγκαταστάθηκε με όλα τα επίπεδα εμβόλου στους κυλίνδρους, 90 μοίρες μετά το TDC. Πώς εγκαθιστούμε σωστά και χρόνο; Υπάρχουν κάποια λεπτομερή διαγράμματα και εικόνες με οδηγίες στις οποίες μπορείτε να με κατευθύνετε; Δοκίμασα το kiatechinfo χωρίς βοήθεια σε αυτόν τον τομέα και δεν κατάφερα να εντοπίσω πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αν είχα κάποιες ενδείξεις για το τι πρέπει να αναζητήσω σχετικά με τον προσανατολισμό των λοβών έκκεντρου για τον # 1 κύλινδρο σε σχέση με το TDC, θα μπορέσω να προχωρήσω με εμπιστοσύνη com, αλλά σίγουρα δεν θέλω να καταστρέψω τις βαλβίδες είναι ένας κινητήρας παρεμβολών. Οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να δώσετε σε αυτόν τον τομέα θα εκτιμηθεί πολύ. Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) JACOBANDNICKOLAS
 • ΕΙΔΙΚΟΣ
Ανατρέξτε στον ιστότοπο διαγραμμάτων δρομολόγησης ιμάντα σε αυτήν τη σελίδα. Όσον αφορά το TDC, όταν το πιστόλι # 1 βρίσκεται στο TDC, το έκκεντρο πρέπει να είναι το πιο μακρινό μακριά από το άνοιγμα βαλβίδων όσο μπορεί. Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) JESSER007
 • ΜΕΛΟΣ
 • 2004 KIA RIO
 • 4 CYL
 • 2WD
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟ
 • 74.000 χιλιάδες
Χρονικά σημάδια για το 2004 kia rio στον άξονα εκκέντρου Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) ΚΛΕΙΣΤΡΟ 1
 • ΜΕΛΟΣ
Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι +1 Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) KG6TZE
 • ΜΕΛΟΣ
 • 2009 KIA RIO
 • 67.885 χιλιάδες
Αναρωτιέμαι αν το διάγραμμα του ιμάντα χρονισμού και οι οδηγίες για το 2009 Kia Rio είναι το ίδιο με όλα τα άλλα διαγράμματα και οδηγίες από διαφορετικά χρόνια, για την αλλαγή του. Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) 2CEXPT
 • ΜΕΛΟΣ
Για τι κινητήρα λίτρων; Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) KG6TZE
 • ΜΕΛΟΣ
Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) 2CEXPT
 • ΜΕΛΟΣ
Βάλτε το έμβολο αρ. 1 στη διαδρομή συμπίεσης / TDC και στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τα γρανάζια εκκεντροφόρου και μανιβέλας που το έδειξαν το εγχειρίδιο επισκευής - Εικόνα (Κάντε κλικ για μεγέθυνση) Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι +2 Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) TMYERS1
 • ΜΕΛΟΣ
 • 2003 KIA RIO
Μηχανικό πρόβλημα κινητήρα
2003 Kia Rio 4 κυλινδρικό σύστημα κίνησης μπροστινού τροχού

Ποια σημάδια χρονισμού κάμερας χρησιμοποιώ; Εισαγωγή ή εξάτμιση Χρησιμοποιώ το ίδιο σήμα χρονισμού σε κάθε κάμερα και πού δείχνουν; Σας ευχαριστούμε Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) JACOBANDNICKOLAS
 • ΕΙΔΙΚΟΣ
Ανατρέξτε στους οδηγούς δρομολόγησης ιμάντα που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι -1 Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε) RICKYSAWYER
 • ΜΕΛΟΣ
 • 2001 KIA RIO
Μηχανικό πρόβλημα κινητήρα
2001 Kia Rio 4 κυλινδρικό μπροστινό τιμόνι Αυτόματο

Πού μπορώ να βρω ένα διάγραμμα για αντικατάσταση ιμάντα χρονισμού ανάφλεξης που δείχνει σημάδια ιμάντα χρονισμού;

Σας ευχαριστώ. Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση; Ναι Όχι Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 ΣΤ 6:56 ΜΜ (Συγχωνεύτηκε)

Σας παρακαλούμε Σύνδεση ή κανω ΕΓΓΡΑΦΗ για να δημοσιεύσετε μια απάντηση.

Σχετική αντικατάσταση / αφαίρεση περιεχομένου ιμάντα χρονισμού

Αντικαταστάθηκε ιμάντα χρονισμού και κεφάλι, στρόφαλοι αυτοκινήτου

Πρόσφατα αντικατέστησα τον ιμάντα χρονισμού και το κεφάλι, το αυτοκίνητο σβήνει αλλά δεν θα ξεκινήσω, τι πρέπει να ελέγξω;
Ερώτηση από mackshouse & μεσαίο

25 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 7 ΕΙΚΟΝΕΣ 2004 ΚΙΑ ΡΙΟ VIDEO Βήμα προς βήμα Οδηγός αντικατάστασης ιμάντα χρονισμού Εκπαιδευτικό βίντεο επισκευής

Kia Rio 2006 1.6

Ο ιμάντας χρονισμού έσπασε και όταν αντικαταστήσω δεν έχω συμπίεση στον κύλινδρο 3 και 4 Ποιο είναι το πρόβλημα;
Ερώτηση από Ο υδράργυρος 12

& μεσαίο 4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2006 ΚΙΑ ΡΙΟ

Ο θόρυβος με φωνή στο κρύο ξεκινά. Ο ιμάντας χρονισμού άλλαξε ...

Ο θόρυβος με φωνή στο κρύο ξεκινά. Ο ιμάντας χρονισμού άλλαξε στον έμπορο 28.000. Θα μπορούσε ο θόρυβος να είναι αντλία νερού; Πώς θα το μάθω; Ερώτηση από Ανώνυμος

& μεσαίο 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2005 ΚΙΑ ΡΙΟ

Αντικατάσταση ιμάντα χρονισμού που χάθηκε, αλλά τώρα και οι δύο βαλβίδες είναι ανοιχτές ...

Αντικαταστήστε τον ιμάντα χρονισμού που χάσατε, αλλά τώρα και οι δύο βαλβίδες είναι ανοιχτές Τι πρέπει να κάνω στη συνέχεια; Ερώτηση από Ανώνυμος & μεσαίο 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2006 ΚΙΑ ΡΙΟ

Αυτό θα είναι καλό αυτοκίνητο;

Έχω διαβάσει κάποια κακά πράγματα στο Kia Rios, αλλά σκέφτομαι να το πάρω και αμέσως να αντικαταστήσω τον ιμάντα χρονισμού αν χρειαστεί. Πώς ... Ερώτηση από Ελευθερία βροχής91 & μεσαίο 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2003 ΚΙΑ ΡΙΟ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κάντε μια ερώτηση αυτοκινήτου. Είναι δωρεάν! Αντικατάσταση ιμάντα Serpentine Ford F-150 5.4L V
Αντικατάσταση ελικοειδούς ιμάντα Chrysler
Αντικατάσταση Ford Contour Serpentine Belt

Ενδιαφέροντα Άρθρα

Το Liftgate δεν θα ανοίξει ή θα κλείσει ηλεκτρικά

Αυτόματη κίνηση τροχού V8 49.000 μίλια. Το Liftgate δεν θα ανοίξει ή θα κλείσει ηλεκτρικά. Υπάρχει ήχος κατά την εκκίνηση, αλλά η πύλη δεν σταματά ...

2004 Ford Explorer Caliper Αλλαγή

Άλλαξα τις μπροστινές δαγκάνες στον Eddie Bauer Ford Explorer του 2004. Μετά την αφαίρεση των δαγκάνων, ξέρω ότι έπρεπε να εξαερώσω το σύστημα για να βγάλω τον αέρα. ΕΓΩ ...

2005 Ford Focus Το αυτοκίνητό μου δεν θα ξεκινήσει.

Δεν είχα προβλήματα με αυτό το αυτοκίνητο πριν από λίγες μέρες όταν σταμάτησα στο κατάστημα και μόλις επέστρεψα δεν θα ξεκινούσε. Ξεκίνησα με το άλμα που ...

Διαγράμματα ασφαλειών

Το αυτοκίνητό μου δεν θα ξεκινήσει και άλλαξα ένα ρελέ και το αντικατέστησα με ένα άλλο που το έβγαλα από δίπλα του και ξεκίνησε, αλλά την επόμενη μέρα δεν θα ...

2002 Αντικατάσταση άξονα πίσω τροχού Dodge Durango

Πώς αντικαθιστώ το διανομέα πίσω τροχού στο dodge durango του 2002. Απάντηση 1: pbrimg srchttps: www.2carpros.comforumautomotivepictures ...

Παραγγελία καλωδίου πυροδότησης και μπουζί;

Προσπαθείτε να καταλάβετε τη σειρά καλωδίων πυροδότησης και μπουζί; Απάντηση 1: «AllData Editors Σημείωση: Οι πελάτες έχουν αναφέρει επιτυχία χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα ...

2000 Honda Passport ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΡΟΥΧΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΡΟΥΛΕΤΕΣ; Απάντηση 1: Γεια munozrc, Εδώ είναι ένα διάγραμμα του μπροστινού κόμβου και των ρουλεμάν. pbrimg srchttps: www.2carpros ...

2003 Buick Rendezvous

Πλένει το κιβώτιο ασφαλειών που βρίσκεται στο φορτηγό. Απάντηση 1: Το κέντρο του υποθαλάσσιου διαμερίσματος βρίσκεται στην πλευρά των επιβατών του οχήματος, δίπλα ...

1999 Πίσω φώτα Acura TL

Τα φώτα φρένων μου λειτουργούν, αλλά το δεξί πίσω πίσω φως δεν ανάβει όταν ανάβω τα φώτα μου. Το φως λειτουργεί όταν χρησιμοποιώ τα φρένα μου. Όλες οι ασφάλειες είναι καλές ...

Κωδικός χρώματος εργοστασιακής στερεοφωνικής καλωδίωσης

Έχω το μοντέλο coupe LXI που κατασκευάστηκε τον Νοέμβριο του 2001 με το σύστημα ήχου άπειρου και τον κινητήρα Mitsubishi 3.0. Το στερεοφωνικό μου κλέφτηκε πρόσφατα και το ...

2000 Πίσω αερόσακοι Ford Expedition

Οι πίσω αερόσακοι δεν φουσκώνουν. Λειτουργούν τα μπροστινά στηρίγματα αέρα. Μπορεί να ακούσει το pamp να τρέχει και να σβήνει. Οι πίσω τσάντες δεν έχουν τίποτα λάθος μαζί τους. Απάντηση ...

Βάση κινητήρα

Πρόσφατα μου είπαν ότι τρεις από τις βάσεις του κινητήρα μου έπρεπε να αντικατασταθούν. Έχω λοιπόν 3 ερωτήσεις: Πόσες βάσεις κινητήρα σε ένα Pontiac Grand του 2004 ...

Χωρίς τάση στην αντλία καυσίμου

Γεια σας, Ελπίζω να με βοηθήσετε, συνήθως ακούω την αντλία καυσίμου μου όταν γυρίζω το κλειδί στη θέση και τώρα δεν ακούω τίποτα, το φορτηγό θα ...

2000 Chevy Silverado Oil Leak

Αγόρασα αυτό το φορτηγό που χρησιμοποιείται από έναν έμπορο. Αρχικά το μόνο που είχα κάνει λάθος ήταν μια διαρκής αντιψυκτική διαρροή που δεν πήγαινε σε λάδι φίλο να βάλει κάτι σε αυτό και ...

1995 Ford F-150 αλλάζοντας διακόπτη ανάφλεξης

Έχω ένα Ford F150 του 1995 και πρέπει να αλλάξω το διακόπτη ανάφλεξης. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό; Απάντηση 1: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IGNITION Αφαίρεση Αποσυνδέστε την αρνητική μπαταρία ...

Έκανε τέλειο, παρκαρισμένο κλειστό κλειδί, ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση ότι θα σβήσει αλλά δεν θα ξεκινήσει;

Ο κινητήρας δεν απέτυχε ποτέ να ξεκινήσει. Μετά από προσπάθεια ενεργοποίησης της αντλίας καυσίμου για την αποστράγγιση του ρεζερβουάρ για επισκευή συστήματος εξαέρωσης, ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση, αυτό ...

Η μετάδοση έχει κολλήσει στο γρανάζι

Τυπικό κιβώτιο πέντε ταχυτήτων κολλημένο στο γρανάζι. Όταν το ραβδί είναι σε ουδέτερο ακόμα σε γρανάζι. όταν ο συμπλέκτης αφήνεται να βουλώσει το αυτοκίνητο και να το σταματήσει ...

2003 Ford Windstar Ηλεκτρικά προβλήματα

Ξεκίνησε με τα εσωτερικά φώτα να ανάβουν ενώ οδηγούσα. Μια μέρα καθισμένος στο δρόμο, οι προβολείς άρχισαν να αναβοσβήνουν μόνοι τους και ...

Θέση αισθητήρων O2

Το φως του κινητήρα μου είναι αναμμένο εδώ και μερικά χρόνια. και κάθε φορά που το παίρνω στο AutoZone λένε ότι οι αισθητήρες o2 μου είναι κακοί. το παίρνω πίσω κάθε τώρα και ...

1995 Μονάδα ελέγχου ανάφλεξης Ford F-150

Το πρόβλημά μου είναι ότι το φορτηγό μου ξεκινά όταν το θέλει. Έχω αντικαταστήσει την αντλία fule και το φίλτρο και το mod ελέγχου πίεσης καυσίμου. Μου λένε το μόνο ...

2004 Η αναστολή της σειράς Chevy Silverado παρεμποδίστηκε

Έχω ένα duramax 04 2500hd που βυθίστηκε κάπως στο νερό, ήταν πάνω από την κουκούλα, αλλά μπόρεσε να διώξει. Οδήγησε εντάξει χωρίς τον κινητήρα ελέγχου ...

1995 Το Ford F-150 δεν θα ξεκινήσει - θα αντικατασταθεί η μίζα και η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Έχω ένα F150. Δεν θα ξεκινήσει, αλλά η μπαταρία ήταν καλή. Αντικατέστησα τη μίζα και το σωληνοειδές στο τείχος προστασίας, αλλά αυτό δεν διόρθωσε το ...

Συρόμενη πόρτα?

Το φορτηγό μου ανέπτυξε πρόσφατα ένα πρόβλημα με την πόρτα ισχύος των επιβατών. Η πόρτα θα κλείσει, αλλά φαίνεται ότι δεν θα ασφαλίσει στο πίσω μάνδαλο. Φαίνεται ...

2003 Chevy Silverado φρένα

Τα πίσω φρένα αντικαταστάθηκαν, ωστόσο, τώρα φαίνονται να είναι «σφιχτά», δεν απελευθερώνονται όταν απελευθερώνεται το πεντάλ φρένου. Υπάρχει προσαρμογή; Απάντηση 1 ...

2007 Το αυτοκίνητο Chrysler Pacifica δεν θα ξεκινήσει

Όταν προσπαθώ να ξεκινήσω το αυτοκίνητό μου, το ταμπλό ανάβει, το ραδιόφωνο λειτουργεί κλπ, αλλά όταν προσπαθώ να γυρίσω τον κινητήρα, τίποτα δεν συμβαίνει. Δεν υπάρχουν ήχοι. Εκεί...