Δεν υπάρχει ισχύς για κίνηση με 4 τροχούς

Λειτούργησε 2high to4high κάτω από αυτό με δοκιμαστικό φως γιατί δεν θα βγαίνει από τους τέσσερις τροχούς που έχουν κολλήσει σε τέσσερις τροχούς. Απάντηση 1: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ...