Η λυχνία προειδοποίησης της ζώνης ασφαλείας και ο κτύπος δεν λειτουργεί

Δεν υπάρχει φως στην παύλα ή κτύπημα όταν η ζώνη ασφαλείας είναι ξεφλουδισμένη. Δεν υπάρχει φως με το κλειδί να περιστρέφεται όταν έρχονται τα άλλα φώτα ...