Ρύθμιση βραχίονα Rocker

Έχω το φορτηγό που αναφέρεται πάνω από το SLT με κινητήρα Vortec. Έβγαλα τα κεφάλια εξαιτίας μιας φουσκωμένης κεφαλής και έκανα τα κεφάλια να ελέγχονται και να στερεώνονται. Είμαι ...