Υπερφόρτιση γεννήτριας

Φορτιστής γεννήτριας στα 18 βολτ, αντικαταστάθηκε alt και δεν διορθώθηκε. έχετε διαβάσει κάποιες άλλες απαντήσεις σε παρόμοια προβλήματα, το μπλε καλώδιο διαβάζει 18 βολτ, ...

1996 Εναλλακτήρας Dodge Ram

Το 96 Ram μου έχει 162.000 μίλια και τις προάλλες καθώς οδηγούσα για να δουλέψει, μου έμεινε καθυστερημένος, το έβαλα σε γωνιακό γύρισμα του κλειδιού και άρχισε αμέσως ...