Αντλία λαδιού Ford Explorer 2000

Πού είναι η αντλία λαδιού σε εξερευνητή 2000 ford με v6 4.0 sohc. Απάντηση 1: Είναι μέσα στον στροφαλοθάλαμο δείτε παρακάτω για την αφαίρεση της αντλίας λαδιού pbrimg ...

1997 Θέση αντλίας λαδιού Ford Explorer

Πού βρίσκεται η αντλία λαδιού. Απάντηση 1: Πρόκειται για το 5.0; Έχετε καταχωρηθεί ως V8; Εάν αυτό είναι σωστό, η αντλία λαδιού βρίσκεται στο δοχείο iol, βιδώνεται στο μπλοκ ...

2001 Αντλία λαδιού Jeep Cherokee

Ο μετρητής πίεσης λαδιού μου πέφτει στο 0 στα κόκκινα φώτα και σταματά τα σημάδια ότι δεν υπάρχει χτύπημα και ο κινητήρας λειτουργεί ακόμα καλά. είναι αυτή η αντλία λαδιού μου να βγαίνει και αν ...

Chevy S-10

Πού είναι ο διακόπτης αντλίας λαδιού σε ένα chevy s10 του 2001. Απάντηση 1: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗ Ή ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ J 41712 Πίεση λαδιού ...