Πώς να αντικαταστήσετε μια φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής

Πώς να αντικαταστήσετε μια πολλαπλή εισαγωγής κινητήρα αυτοκινήτου