Πώς να αντικαταστήσετε ένα ρελαντί κινητήρα ελέγχου αέρα

Πώς να αντικαταστήσετε έναν κινητήρα κινητήρα ρελαντί κινητήρα ελέγχου αέρα