Υποβοήθηση εκκίνησης Hill

Ενεργοποιώ το αυτοκίνητο, μου δείχνει ότι ανάβει ο κινητήρας και μετά το οδηγώ για ένα λεπτό περίπου και πηγαίνει στο ουδέτερο όταν μου δείχνει την εκκίνηση του λόφου ...