Κανένα καύσιμο δεν φτάνει στη ράγα καυσίμου

Η αντλία καυσίμου λειτουργεί και το φίλτρο δεν είναι φραγμένο. Έλεγξα ακόμη και το ρελέ για την αντλία και λειτουργεί επίσης, αλλά το αυτοκίνητο μερικές φορές θα γυρίσει ...

87 Ranger χωρίς καύσιμο

Εντάξει, έχω ένα 87 ford ranger με το εγχειρίδιο 2.9 v6 5 ταχύτητας και έχει διπλές δεξαμενές καυσίμου .... λειτουργούσε καλά και το πήραμε για βόλτα και κατά λάθος ...

Βαλβίδα schrader καυσίμου

Γνωρίζετε ένα εξάρτημα καυσίμου όφσετ 90 μοιρών για το όχημα που αναφέρεται πάνω από τη βαλβίδα καυσίμου Ford προς τη βαλβίδα Ford Schrader σχετικά με την πίεση των καυσίμων