Πώς να αφαιρέσετε έναν συμπλέκτη ανεμιστήρα

Πώς να αφαιρέσετε ένα συμπλέκτη ανεμιστήρα κινητήρα αυτοκινήτου