Εργαστήριο 2000 Volkswagen Passat Check κινητήρα / εκπομπών

Ελέγξτε πρόσφατα τη λυχνία του κινητήρα μαζί με την προτροπή εργαστηρίου εκπομπών. Το πήρε ένας μηχανικός που παρείχε τους κωδικούς σφάλματος 16805 Warm Up Catalyst ...

Έλεγχοι εκπομπών Chevy Truck 1986 - γραμμές vavuum

Χρειάζομαι ένα διάγραμμα των γραμμών κενού για τον έλεγχο των εκπομπών. Έχω 454 σε ένα RV του 1986 και ζω στην Καλιφόρνια. Υπήρχε ένα εξαιρετικό διάγραμμα «...

1985 Chevy Truck 1985 K20 Emission Vacuum Issue

Το φορτηγό μου αγοράστηκε με τους σωλήνες κενού εκπομπής αποσυνδεδεμένους και συνδεδεμένους. Το διάγραμμα στο φίλτρο αέρα έχει υποστεί ζημιά. Δείχνω HKS. Το φορτηγό ...

Εκπομπές Cadillac Deville 2001

Κινητήρας Μηχανικό πρόβλημα 2001 Cadillac Deville Drive Wheel Wheel Automatic 250000 μίλια Έχω Cadillac DeVille που δεν θα ...