Πώς να αφαιρέσετε ένα άξονα μετάδοσης κίνησης

Πώς να αφαιρέσετε ένα άξονα κίνησης αυτοκινήτων