Αντικατάσταση μετατρέψιμου τοπ

Αντικαθιστώ το εξωτερικό περίβλημα της μετατρέψιμης κορυφής που έχει το παράθυρο σε αυτό. υπάρχει τρόπος να μου βρείτε οδηγίες για την κατάργησή του; ...