Η πυξίδα στο αυτοκίνητο δεν λειτουργεί

Αυτό ήταν ένα πρόβλημα για δύο χρόνια, αλλά πάντα διορθώνεται μετά από μερικές ημέρες. Αυτή τη φορά ήταν ένα συνεχές πρόβλημα για ένα μήνα ...