Κωδικός 43

Ο αναγνώστης κωδικών μου ανεβαίνει 43 ESC, αλλά δεν έχω τον αισθητήρα στο φορτηγό μου. το φορτηγό μου δεν παίρνει ένα. Επίσης, αντιμετωπίζω προβλήματα με το φορτηγό μου ...