Έλεγχος στάθμης υγρού πίσω διαφορικού

Θέλετε να ελέγξετε τη στάθμη του πίσω διαφορικού υγρού σε ένα chevy trailblazer LT του 2005 ... είναι ένα βύσμα snapin ή πρόκειται να είναι ένα βύσμα με σπείρωμα; Το ξέρω ...