Πώς να αντικαταστήσετε έναν αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου

Πώς να αντικαταστήσετε έναν αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου κινητήρα αυτοκινήτου