Πώς να διορθώσετε τον μαύρο καπνό από την εξάτμιση

Πώς να διορθώσετε τον μαύρο καπνό του κινητήρα αυτοκινήτου από τον σωλήνα του σωλήνα

Μαύρος καπνός δεν δύναμη

Σε χαμηλές στροφές, από την αρχή, δεν έχω δύναμη και έχω μαύρο καπνό και πολλούς δισταγμούς. Μόλις ανεβαίνουν τα rpms παίρνω κανονική απόκριση. Παρακαλώ με δείξτε ...