Πώς να διορθώσετε μια παρασιτική κλήρωση μπαταρίας

Πώς να βρείτε μια αυτοκινητική παρασιτική κλήρωση νεκρή μπαταρία